Pracodawca / Samozatrudniony

Kto objęty jest obowiązkiem notyfikacji?

Zobowiązani do notyfikacji są pracodawcy zagraniczni oraz osoby samozatrudnione podlegające obowiązkowi notyfikacji pochodzące z UEEOG oraz Szwajcarii, które świadczą pracę czasową w Holandii.

Grupa ta obejmuje:

  • Pracodawców, którzy przyjeżdżają do Holandii z własnym personelem,
  • Pracodawcy w ramach firm międzynarodowych, którzy delegują pracowników do swoich oddziałów w Holandii,
  • Agencje pracy tymczasowej, które udostępniają pracowników agencji na terenie Holandii,
  • Osoby samozatrudnione działające w określonych sektorach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.