Pracodawca / Samozatrudniony

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, jakie informacje o mnie znajdują się w systemie?

Jako pracownik nie masz obowiązku samodzielnego dokonywania notyfikacji za pośrednictwem portalu notyfikacyjnego; czyni to pracodawca.

Pracodawca zgłasza Twoje dane: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, narodowość, PESEL, informacje o miejscu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewentualnie adres e-mail.

Jeśli chciałbyś wiedzieć, jakie informacje na Twój temat znajdują się w portalu notyfikacyjnym, możesz złożyć pisemny wniosek do Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia za pośrednictwem strony internetowej Rijksoverheid.nl. Ministerstwo udzieli odpowiedzi w ciągu czterech tygodni.

Aby Ministerstwo mogło zareagować jak najskuteczniej i jak najefektywniej, do wniosku powinieneś dołączyć kopię ważnego dowodu tożsamości, na przykład za pośrednictwem aplikacji mobilnej KopieID. Bez ważnego dokumentu tożsamości wniosek nie może zostać rozpatrzony. Po potwierdzeniu Twojej tożsamości, kopia Twojego dowodu osobistego zostanie natychmiast usunięta.

Zobacz również oświadczenie o ochronie prywatności Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia.