Pracodawca / Samozatrudniony

W jakich przypadkach nadal należy dokonywać zgłoszenia do holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego?

W niektórych przypadkach delegowanie należy zgłosić do holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego zamiast do Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI). Ma to miejsce w następujących przypadkach:

  1. W przypadku pracy tymczasowej: jeśli agencja pracy w innym kraju UE czasowo deleguje kierowców do firmy transportowej w Holandii. Należy pamiętać, że wówczas obowiązują również dodatkowe zasady odnośnie zatrudnienia tymczasowego.
  2. W przypadku delegowania wewnątrzgrupowego: jeżeli przedsiębiorstwo transportowe ma siedzibę w kraju UE innym niż Holandia i jest częścią grupy lub koncernu. Czy delegujesz tymczasowo swoich kierowców do holenderskiego oddziału tej samej grupy lub koncernu? Wówczas zgłaszasz ten fakt do holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego.
  3. Jesteś zagranicznym kierowcą prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą (zzp’er) w transporcie towarów. Zgłaszasz pracę tymczasową w Holandii do holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego, jeśli nie masz siedziby w Holandii, ale dokonujesz załadunku i/lub rozładunku towarów w Holandii.