Pracodawca / Samozatrudniony

Wysyłam międzynarodowych kierowców zawodowych do Holandii. Czy muszę ich zgłosić?

Tak, jeśli przewozisz towary lub osoby pomiędzy dwoma punktami w Holandii (kabotaż) lub jeśli dokonujesz załadunku lub rozładunku w Holandii w ramach transportu z kraju trzeciego.

Transport pozawspólnotowy, zwany również cross trade, oznacza, że kierowca uczestniczy w transporcie międzynarodowym poza granicami państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę usługodawca/firma transportowa, w której jest zatrudniony. Może to na przykład dotyczyć kierowcy zatrudnionego przez firmę transportową mającą siedzibę w Czechach, który przewozi przesyłkę towarów z Marsylii do Venlo. W odniesieniu do tej części trasy przejechanej w Holandii, kierowca ten będzie uznany za kierowcę delegowanego. Jeśli któraś z tych dwóch sytuacji ma miejsce, należy dokonać notyfikacji kierowców międzynarodowych  poprzez portal notyfikacyjny.

Można to zrobić poprzez notyfikację roczną.

Od 2 lutego 2022 r. będzie można również dokonać notyfikacji w nowym europejskim portalu dla transportu towarów i osób w przypadku kabotażu lub transportu międzynarodowego. Portal ten dostępny jest pod adresem: Transport drogowy – Deklaracja delegowania

Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, nie muszą Państwo dokonywać notyfikacji rocznej za pośrednictwem tej strony.

Możliwość dokonania notyfikacji jest dostępna dla wszystkich firm transportowych, których pracownicy wykonują na terenie Holandii przewozy kabotażowe lub przewozy dwustronne (zwane również cross trade) na podstawie umowy przewozu. Szkolenie online na temat tego nowego europejskiego portalu dla przedsiębiorstw jest dostępne w wielu językach od: Transport drogowy – Deklaracja delegowania

Ten portal europejski został utworzony na mocy dyrektywy europejskiej 2020/1057/UE. Jak tylko Holandia dokona transpozycji tej dyrektywy do swojego prawa krajowego, co ma nastąpić pod koniec 2022 r., dokonanie notyfikacji za pomocą tego portalu stanie się obowiązkowe dla wszystkich delegowań w transporcie drogowym.

Nie musisz dokonywać notyfikacji za pośrednictwem tej strony lub portalu europejskiego, jeśli nie dokonujesz załadunku lub rozładunku w Holandii (czyli w tranzycie). Więcej informacji na temat układów zbiorowych w sektorze transportu i ich przestrzegania można znaleźć na stronie Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).