Kontakt

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Pytania dotyczące przepisów

Masz pytanie dotyczące warunków zatrudnienia pracowników pracujących tymczasowo w Holandii? Czy masz pytanie dotyczące obowiązku zgłaszania? Jeśli tak, najpierw zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Możesz również poprosić o pomoc pracownika działu kadr w swojej firmie. Osoby samozatrudnione mogą zwrócić się o pomoc do organizacji branżowej.

Pytania dotyczące pracy tymczasowej w sektorze transportu w Holandii

Masz pytania dotyczące przepisów mających zastosowanie do kierowców pracujących tymczasowo w Holandii? Zapoznaj się najpierw z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi pracy w sektorze transportu.

Pytania dotyczące holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego

Masz pytanie dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego? A może napotkałeś problem techniczny? Jeśli tak, możesz zadzwonić lub wysłać e-mail do działu pomocy technicznej. Dane kontaktowe działu pomocy technicznej można znaleźć w tym portalu.

Pytania dotyczące danych osobowych

Czy masz pytanie dotyczące wymiany danych osobowych? Jeśli tak, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres ailiaisonbureau@minszw.nl. Biuro łącznikowe jest prawnym łącznikiem w wymianie danych osobowych z innymi krajami w ramach egzekwowania ustawy o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w UE (WagwEU) i europejskiego pakietu na rzecz mobilności.

Przegląd wszystkich krajowych biur łącznikowych w różnych państwach członkowskich można znaleźć tutaj.

Więcej informacji

Szukasz więcej informacji na temat życia i pracy w Holandii? W takim razie zajrzyj na te strony internetowe: