Pracodawca / Samozatrudniony

Co to jest obowiązek notyfikacji?

Pracodawcy zagraniczniUEEOG lub Szwajcarii muszą z wyprzedzeniem notyfikować za pośrednictwem holenderskiego portalu notyfikacyjnego swoją pracę i przyjazd pracowników, którzy przybywają do pracy czasowo do Holandii.W niektórych przypadkach również osoby samozatrudnione muszą z wyprzedzeniem notyfikować swoją pracę.

Usługobiorca ma obowiązek sprawdzić, czy notyfikacja pracy i pracowników zagranicznych została dokonana prawidłowo. Jeśli dane dotyczące notyfikacji są nieprawidłowe, usługobiorca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego.