Pracodawca / Samozatrudniony

Jakie dane muszę podać w trakcie notyfikacji?

Jako pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona masz obowiązek zgłosić następujące informacje za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego:

Jako pracodawca zagraniczny podajesz następujące informacje w portalu notyfikacyjnym:

 1. Dane osobowe osoby zgłaszającej;
 2. Dane Twojej firmy;
 3. Osobę do kontaktu w Holandii, zgodnie z Artykułem 7 WagwEU;
 4. Dane usługobiorcy;
 5. Sektor, w którym prace w Holandii będą wykonywane;
 6. Adres miejsca pracy;
 7. Przewidywany okres trwania pracy;
 8. Dane osobowe osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia, jeśli nie robisz tego sam;
 9. Dane osobowe pracownika/-ów przyjeżdżającego/-ych do pracy w Holandii,
 10. Deklarację A1 lub innego rodzaju potwierdzenie wskazujące na miejsce odprowadzania składki z tytułu zabezpieczenia społecznego pracownika/-ów, ze względu na udział w odpowiednim systemie zabezpieczenia społecznego.

Jako osoba samozatrudniona z obowiązkiem notyfikacji podajesz następujące informacje w portalu notyfikacyjnym:

 1. Twoje dane osobowe;
 2. Dane Twojej firmy;
 3. Dane usługobiorcy;
 4. Sektor zatrudnienia w Holandii;
 5. Adres/miejsce wykonywania pracy;
 6. Przewidywany okres trwania pracy;
 7. Dane osobowe osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia oraz;
 8. Deklarację A1 lub innego rodzaju potwierdzenie wskazujące na miejsce odprowadzania składki z tytułu zabezpieczenia społecznego, ze względu na udział w odpowiednim planie zabezpieczenia społecznego.

W przypadku notyfikacji rocznej nie jest konieczne zgłaszanie danych osobowych usługobiorcy.

Więcej informacji na temat informacji potrzebnych do dokonania notyfikacji na internetowym portalu notyfikacyjnym znajduje się na liście kontrolnej  dla pracodawców lub osób samozatrudnionych.