Pracodawca / Samozatrudniony

Kto może być osobą do kontaktu i jaka jest jej rola?

Osoba do kontaktu jest w Holandii punktem kontaktowym dla pracodawcy zagranicznego i dlatego musi przebywać w Holandii, aby w imieniu pracodawcy zagranicznego udzielić Inspektoratowi SZW odpowiedzi na pytania dotyczące delegowania.

Osoba do kontaktu musi być również upoważniona do wysyłania i otrzymywania dokumentów związanych z delegowaniem. Tylko osoby fizyczne mogą być osobami do kontaktu. Pracownik delegowany może pełnić funkcję osoby do kontaktu, pod warunkiem, że przebywa w Holandii przez cały okres świadczenia usług, aby udzielić odpowiedzi na pytania Inspektoratu SZW. Biuro administracyjne nie może pełnić funkcji osoby do kontaktu, ale może nią być pracownik wspomnianego biura.

W przypadku notyfikacji rocznych w międzynarodowym transporcie drogowym, zgłoszeni pracownicy mogą pełnić rolę osoby kontaktowej dla swoich własnych podróży lub można podać adres osoby kontaktowej w Holandii lub w innym miejscu.