Pracodawca / Samozatrudniony

Pracuję w sektorze transportu. Czy muszę dokonać notyfikacji?

Jeśli pracujesz w sektorze transportu drogowego, musisz dokonać notyfikacji. Niektóre sektory są z tego obowiązku zwolnione.

Notyfikacja roczna

Możesz skorzystać z notyfikacji rocznej, jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym lub osobą samozatrudnioną w sektorze transport drogowego towarów (wg Ogólnej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, grupa H 49.4). Dotyczy to również usług, które świadczysz na rzecz usługobiorcy w Holandii.

Jako pracodawca zagraniczny będziesz mógł od 2 lutego 2022 r. dokonać również zgłoszenia za pomocą nowego europejskiego portalu dla działalności transportowej Transport drogowy – deklaracja delegowania objęta nową dyrektywą 2020/1057/UE. Dotyczy to przewozów kabotażowych i przewozów dwustronnych. W przypadku wyboru notyfikacji za pomocą europejskiego portalu nie trzeba składać rocznej notyfikacji za pośrednictwem tej strony.

Brak obowiązku notyfikacji

Jako pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona nie musisz zgłaszać usługi realizowanej w ramach sektorów określonych przez następujące kody SBI (SBI stanowi holenderską wersję Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, inaczej NACE):

H) Transport i gospodarka magazynowa, grupy:

  • 49.1 Transport kolejowy pasażerski (z wyłączeniem tramwaju i metra);
  • 49.2 Transport kolejowy towarów;
  • 49.3 Transport lądowy pasażerski;
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem, że praca ta polega wyłącznie na przewozie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii;
  • 50 Transport wodny;
  • 51 Transport lotniczy;
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska.

Musisz dokonać notyfikacji , jeśli pracujesz w jednej z pozostałych kategorii.

Tranzyt

Nie musisz dokonać notyfikacji, jeśli w Holandii nie dokonujesz załadunku ani rozładunku towarów (czyli w tranzycie).