Pracodawca / Samozatrudniony

Jakie obowiązki administracyjne wynikają z ustawy WagwEU?

Pracodawcy zagraniczni z krajów UE , EOG i Szwajcarii zatrudniający personel czasowo oddelegowany do Holandii muszą spełnić szereg obowiązków administracyjnych:

  • Obowiązek posiadania określonych dokumentów (lub bezpośredniego ich udostępnienia w wersji cyfrowej) w holenderskim miejscu pracy pracownika delegowanego. Są to umowy o pracę, odcinki wypłat, podsumowania godzin pracy, formularze A1 i dowody płatności. Te dokumenty należy zachować przez pięć lat po zakończeniu pracy, ponieważ Inspektorat SZW może ich wymagać;
  • Obowiązek informacyjny: obowiązek przekazania Inspekcji SZW, na żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do egzekwowania przepisów WagwEU;
  • Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii, do której Inspekcja SZW może się zwrócić i która pełni funkcję punktu kontaktowego; może to być również pracownik delegowany;
  • Obowiązek notyfikacji: pracodawcy zagraniczni mają obowiązek zgłaszania swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego.

Osoby samozatrudnione z obowiązkiem notyfikacji muszą spełnić szereg niżej wymienionych obowiązków administracyjnych:

  • Obowiązek posiadania określonych dokumentów w holenderskim miejscu pracy. Stanowią one dowód tożsamości jednostki, usługobiorcy oraz osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia. Dokumenty te należy zachować przez pięć lat po zakończeniu pracy, ponieważ Inspektorat SZW może ich wymagać;
  • Obowiązek informacyjny: obowiązek przekazania Inspektoratowi SZW, na żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do egzekwowania przepisów WagwEU;
  • Obowiązek notyfikacji: osoby samozatrudnione mają obowiązek notyfikowania swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego.