Pracodawca / Samozatrudniony

Jeśli pracownik ma podwójne obywatelstwo, to które obywatelstwo musi zgłosić?

Wybór obywatelstwa należy do samych pracowników.

Aby móc pracować w UE bez zezwolenia na pracę i pozwolenia na pobyt, muszą oni z reguły posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. Wówczas wystarczy paszport lub dowód osobisty. Kolejne pytanie zawiera więcej informacji na temat dodatkowych wymagań dla pracowników spoza UE, EOG i Szwajcarii.