Pracodawca / Samozatrudniony

W jaki sposób jest egzekwowana ustawa?

Inspektorat SZW monitoruje przestrzeganie zapisów ustawy WagwEU oraz holenderskiego ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia. W razie braku zgodności ze wspomnianymi zapisami Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę, np. jeśli pracownicy otrzymują wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna w Holandii. Partnerzy społeczni monitorują przestrzeganie zapisów układów zbiorowych pracy.

W sytuacji, gdy Inspektorat w miejscu pracy lub w trakcie weryfikacji informacji będących w posiadaniu Inspektoratu SZW ujawni brak dokonania poprawnej notyfikacji o delegowaniu pracowników zagranicznych lub niedopełnienie innego obowiązku administracyjnego, wówczas zarówno na pracodawcę, osobę samozatrudnioną jak i na usługobiorcę może zostać nałożona grzywna administracyjna.

Wytyczne dotyczące egzekwowania i przestrzegania zapisów WagwEU obejmują również dodatkowe środki, aby zapewnić bardziej adekwatne egzekwowanie „podstawowych” warunków zatrudnienia. Na przykład służby kontrolne z państw członkowskich mogą wymieniać się informacjami, a nałożone grzywny mogą być ściągane za granicą.